enerji iş sendikası, enerji iş, enerji-iş sendikası, enerji-iş

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan başmühendislerin sınavsız ve keyfi olarak şube müdürü ve başuzman kadrolarına atanmalarına olanak tanıyan yönetmeliğe karşı Birleşik Kamu-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası tarafından bugün iptal davası açıldı.

Davada keyfi olarak yapılan 35 atama işleminin de iptali istendi.

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevde yükselme niteliğindeki 35 atamayı “görev değişikliği” adı altında sınavsız olarak yapılmıştır.

Bu kapsamda;

— Yirmi dört Başmühendis, Başuzman kadrosuna,

— Dört Birim Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrosuna,

— Beş Uzman, Başuzman kadrosuna,

— İki Teknik Uzman, Başuzman kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardır.

            399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (II) sayılı cetveline tabi başmühendis, birim müdür yardımcısı, uzman ve teknik uzman unvanına sahip personelin sınavsız ve keyfi olarak (I) sayılı cetvele tabi başuzman kadrolarına atanması yürürlükteki mevzuata ve Danıştay kararlarına aykırıdır.

            Gerek bu atamalara olanak tanıyan Yönetmeliğe gerekse yapılan atamalara karşı Sendika olarak dava açmış bulunuyoruz.

            Bor madenlerimizi işleten ve ülkemiz madenciliği açısından son derece büyük önem taşıyan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü içinde liyakat ilkesine uygun bir görevde yükselme sistemi kurulması zorunludur.

            Enerji-İş Sendikası olarak kamuda keyfi atamalara karşı mücadelemiz devam etmektedir. Sendikamız Liyakat ilkesine aykırı her türlü atamanın karşısında olacaktır.

            Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ENERJİ-İŞ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU