enerji iş sendikası, enerji iş, enerji-iş sendikası, enerji-iş

Danıştay: “DSİ yatırımcıdan tüm denetim masraflarını almalı”

 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile artık sularımız üzerindeki kamu denetimi tamamen sermayenin insafına terk edilmek istenmektedir.
 • Sendikamızın açtığı davada Danıştay ilgili yönetmeliği tamamen durdurmasa da DSİ’nin denetim masraflarının tamamını yatırımcılardan alması gerektiğine karar verdi.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun, Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili 05.02.2019 tarihli basın açıklamasıdır.

Özelleştirmelerle ülkemiz kaynakları sadece peşkeş çekilmiyor ülke bütünlüğümüz ve ulus kimliğimiz de hızla yok edilmek isteniyor. Özelleştirmeleri sürekli olarak basit bir ekonomik el değiştirme operasyonu değil ulus devlet yapımızı hedef alan ekonomik saldırı olarak tanımladık. Gelinen süreçte özelleştirmelerle birlikte üretmeyen ve dolayısıyla sıcak para ekonomisine mahkûm edilen bir ülke olarak her türlü dayatmaya açık hale geldik.

Böylesi bir durumda 12.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile artık sularımız üzerindeki kamu denetimi tamamen sermayenin insafına terk edilmek istenmektedir.

Enerji-İş Sendikası olarak, sulama tesisi, isale hattı, arıtma tesisi, taşkın ve nehir yatağı gibi su yapılarının DSİ tarafından denetlenmesinin sona ermesine neden olacak bu yönetmeliğe dur demek için ilk adımda yargıya başvurmuştuk.

Gelinen aşamada Danıştay, talebimizi kısmen kabul ederek “tesis maliyetinin %3’ü” olarak belirlenen denetim masrafının kanuna aykırı olduğunu, bu masrafların her projede değişebileceğini dolayısıyla denetim masraflarının tamamının yatırımcıdan alınması gerektiğini karara bağlamıştır. DSİ’nin bu karara itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca 11.10.2018 tarihinde reddedilmiştir. DSİ’yi yönetenler DSİ’nin denetim masraflarının tamamını yatırımcıdan almasına bile karşı çıkmışlardır. Sendikamız DSİ’nin haklarını, onu yönetenlerden daha iyi savunmuş ve sonuç almıştır.

Sonuçta ülkemizin suları, DSİ çalışanlarının sorumluluğunda olmakla beraber bütün milletimizin malıdır. Su yapılarının denetiminin özelleştirilmesi ile sadece DSİ gibi ülkemizin en önemli kamu kurumu işlevsizleştirilerek kapatılmayacak, çok daha tehlikelisi, milli servetimiz olan suyun emperyalist odaklarca yağmalanacak olması dikkatlerden kaçmamalıdır. Özelleştirme karşıtı mücadele, geldiğimiz nokta itibariyle sadece sendikalar ya da emekçilerce değil milletçe yürütülmelidir.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin Geçirdiği Hukuki Süreç

 1. DSİ Genel Müdürlüğü, ilk olarak 15.08.2009'da Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ni (SYDHY) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesine dayanarak çıkardı. DSİ Genel Müdürlüğü, bu yönetmelikle bütün su yapılarının denetimini özel şirketlere devredebilecekti. Ancak TMMOB Danıştay'a başvurarak yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasını talep etti.
 2. Danıştay 10. Dairesi, 28.02.2011'de yönetmeliğin yürütülmesini durdurdu.
 3. DSİ Genel Müdürlüğü, bu defa hem 6200 Sayılı Kanunun 2. maddesine hem de 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 14. maddesinin birinci fıkrasına, 13.02.2011 günlü, 6111 sayılı Kanun’un 204. maddesi ile eklenen (f) bendine dayanarak 13.05.2011'de yeni bir SYDHY çıkardı.
 4. Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için TMMOB tekrar Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi 31.10.2011’de yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
 5. Danıştay 13. Dairesi, SYDHY'nin yeni dayanağı olarak gösterilen yasanın ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması kararını verdi.
 6. Anayasa Mahkemesi, 27.09.2012’de Danıştay 13. Dairesi’nin başvurusunu haklı bularak bahsi geçen maddeyi iptal etti.
 7. DSİ Genel Müdürlüğü de 16.04.2013’te bir açıklama yaparak yönetmelik artık anlamsızlaşmıştır diyerek uygulamadan vazgeçti.
 8. Yönetmeliğin dayandırıldığı ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği madde bu defa 10.09.2014’te 6200 sayılı kanuna (Ek Madde 6- (Ek: 10/9/2014-6552/88 md.)) eklendi.
 9. DSİ Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasa maddesini AKP’nin başka bir yasaya yerleştirmesi ile SYDHY’ni 12.05.2015’te tekrar çıkardı.
 10. Danıştay 10. ve 13. Dairelerinden oluşan müşterek kurul 18.01.2018 tarihinde, denetim masraflarının tesis maliyetinin %3’ü olarak tahsil edileceğine dair Yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurdu.