enerji iş sendikası, enerji iş, enerji-iş sendikası, enerji-iş
 • Su kaynaklarımız, dizginlenemez kar hırsının kurbanı olarak uluslararası kan emici sermayenin kontrolüne terk edilmek isteniyor.
 • Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile artık sularımız üzerindeki kamu denetimi tamamen sermayenin insafına terk edilmek istenmektedir.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği ile ilgili 18.05.2015 tarihli basın açıklamasıdır.

Özelleştirmelerle ülkemiz kaynakları sadece peşkeş çekilmiyor ülke bütünlüğümüz ve ulus kimliğimiz de hızla yok edilmek isteniyor. Özelleştirmeleri sürekli olarak basit bir ekonomik el değiştirme operasyonu değil ulus devlet yapımızı hedef alan ekonomik saldırı olarak tanımladık. Gelinen süreçte özelleştirmelerle birlikte üretmeyen ve dolayısıyla sıcak para ekonomisine mahkûm edilen bir ülke olarak her türlü dayatmaya ve onursuzluğa açık hale geldik. Açıkça işgal edilen toprak parçalarımıza dahi sahip çıkamaz durumdayız.

Böylesi bir durumda ve çok büyük öneme sahip 7 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde insanlığın en büyük ihtiyacı olan su kaynaklarımız, dizginlenemez kar hırsının kurbanı olarak uluslararası kan emici sermayenin kontrolüne terk edilmek isteniyor. Evet, yanlış okumuyorsunuz ve duygusal bir abartı ile karşı karşıya değilsiniz. 12.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği (SYDHY) ile artık sularımız üzerindeki kamu denetimi tamamen sermayenin insafına terk edilmek istenmektedir.

Enerji-İş Sendikası olarak, su kaynaklarımızın hoyratça kullanılmasına neden olacak bu yönetmeliğe dur demek için ilk adımda yargıya başvuracağız. AKP hükümeti, yargının daha önce bahsi geçen yönetmelikle ilgili verdiği kararları, her defasında bağlı olduğu emperyalist odakların dayatmasıyla hiçe saymanın ötesinde adeta dalga geçercesine yok saymıştır. SYDHY’nin şimdiye kadar geçirmiş olduğu aşamalar basın açıklamamızın ekinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Sonuçta ülkemizin suları, DSİ çalışanlarının sorumluluğunda olmakla beraber bütün milletimizin malıdır. Su yapılarının denetiminin özelleştirilmesi ile sadece DSİ gibi ülkemizin en önemli kamu kurumu işlevsizleştirilerek kapatılmayacak, çok daha tehlikelisi, milli servetimiz olan suyun emperyalist odaklarca yağmalanacak olması dikkatlerden kaçmamalıdır. Özelleştirme karşıtı mücadele, geldiğimiz nokta itibariyle sadece sendikalar ya da emekçilerce değil milletçe yürütülmelidir. O nedenle; 7 Haziran seçimleri, özelleştirme karşıtlığını sandıklara yansıtacağımız bir fırsat olarak önümüzdedir.

Enerji-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu

Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin Geçirdiği Hukuki Süreç

 1. DSİ Genel Müdürlüğü, ilk olarak 15.08.2009'da Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’ni (SYDHY) 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesine dayanarak çıkardı. DSİ Genel Müdürlüğü, bu yönetmelikle bütün su yapılarının denetimini özel şirketlere devredebilecekti. Ancak TMMOB Danıştay'a başvurarak yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulmasını talep etti.
 2. Danıştay 10. Dairesi, 28.02.2011'de yönetmeliğin yürütülmesini durdurdu.
 3. DSİ Genel Müdürlüğü, bu defa hem 6200 Sayılı Kanunun 2. maddesine hem de 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun geçici 14. maddesinin birinci fıkrasına, 13.02.2011 günlü, 6111 sayılı Kanun’un 204. maddesi ile eklenen (f) bendine dayanarak 13.05.2011'de yeni bir SYDHY çıkardı.
 4. Yönetmeliğin yürütülmesinin durdurulması ve iptali için TMMOB tekrar Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi 31.10.2011’de yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
 5. Danıştay 13. Dairesi, SYDHY'nin yeni dayanağı olarak gösterilen yasanın ilgili maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması kararını verdi.
 6. Anayasa Mahkemesi, 27.09.2012’de Danıştay 13. Dairesi’nin başvurusunu haklı bularak bahsi geçen maddeyi iptal etti.
 7. DSİ Genel Müdürlüğü de 16.04.2013’te bir açıklama yaparak yönetmelik artık anlamsızlaşmıştır diyerek uygulamadan vazgeçti.
 8. Yönetmeliğin dayandırıldığı ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği madde bu defa 10.09.2014’te 6200 sayılı kanuna (Ek Madde 6- (Ek: 10/9/2014-6552/88 md.)) eklendi.
 9. DSİ Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasa maddesini AKP’nin başka bir yasaya yerleştirmesi ile SYDHY’ni 12.05.2015’te tekrar çıkardı.